2022 Sommer Student – Prosess & Forbedring

 • Full Time
 • Anywhere

AkerBP

Aker BP har en klar ambisjon – bli det ledende uavhengige offshore lete- og produksjonsselskapet. Vi utfordrer standard praksis i olje- og gassindustrien. Vi er nå på jakt etter folk som ønsker å delta i arbeidet med å endre bransjen og fremme nødvendige endringer.

 


 

Sommerjobb i Aker BP gir deg 6-8 ukers praktisk erfaring innenfor et aktuelt fagområde. Dette vil gi et innblikk i hvordan en mulig videre karriere i et av de største oljeselskapene på norsk sokkel kan være. Du vil bli kjent med andre studenter, bygge profesjonelt nettverk og få faglig støtte fra mer erfarne kollegaer.


 


Process & Improvement (P&I) teamet spiller en viktig rolle I forbedring av arbeidsprosesser innen Integrated Operations (IO) sitt ansvarsområde, herunder Drift, Integrert planlegging og Forsyning. Forbedringsarbeidet omfatter bidrag til effektive arbeidsprosesser basert på tilgang til kvalitetsdata, riktig digital verktøystøtte og funksjonalitet. P&I er også ansvarlig for videreutvikling av Drifts (OAD) rammeverk og metoder for forbedring.

Som sommerstudent hos oss vil du delta i utvalgte forbedringsprosjekt med fokus på å forbedre relevante arbeidsprosesser, digital verktøystøtte og datakvalitet, strukturer og/eller kapabiliteter. 


 

Arbeidsoppgaver blir tilpasset dine forkunnskaper, men kan inkludere: 


 • Endringsledelse
 • Prosjektledelse
 • Eller bidrag innen fokusområdene nevnt ovenfor


 

Kvalifikasjoner:


 • Du er masterstudent innen relevante fag og går i 3. eller 4. klasse 
 • Har stor interesse for prosessforbedring og kunnskap om endrings- og prosjektledelse.
 • Du har gode skriftlig og muntlig formuleringsevner både på norsk og engelsk


 

Du er en god match for oss hvis du:


 • har en adferd som støtter våre verdier: Søkende, Ansvarlig, Forutsigbar, Engasjert og Respektfull
 • er opptatt av samarbeid og å dele erfaringer
 • er initiativrik og opptatt av kontinuerlig forbedring.
 • kommuniserer tydelig og er komfortabel med å formidle budskap til større grupper. Vi mener at mangfold i arbeidsstyrken bidrar til suksess, og tilbyr like muligheter uavhengig av rase, kjønn, religion, alder eller funksjonshemminger. Kandidater oppfordres til å søke uansett bakgrunn.


 


Arbeidssted: 


Stavanger, Trondheim eller Oslo. Opplys om preferanse i din søknad. 


 


Send oss litt om deg selv, CV og karakterutskrift innen 12.oktober 2021. Søknader uten vedlagt vitnemål/karakterutskrift(er) vil ikke bli vurdert.

 

 Aker BP er et lete- og produksjonsselskap på norsk kontinentalsokkel. Vi er et av de største uavhengige oljeselskapene i Europa, og vi har store ambisjoner. Selskapet søker nye muligheter for vekst og verdiskaping gjennom både letevirksomhet og fusjonerings- og oppkjøpsaktiviteter.

To apply for this job please visit careers.akerbp.com.