2022 Sommerstudent – Digitalisering

 • Full Time
 • Anywhere

AkerBP

Aker BP har en klar ambisjon – bli det ledende uavhengige offshore lete- og produksjonsselskapet. Vi utfordrer standard praksis i olje- og gassindustrien. Vi er nå på jakt etter folk som ønsker å delta i arbeidet med å endre bransjen og fremme nødvendige endringer.

 


 

Sommerjobb i Aker BP gir deg 6-8 ukers praktisk erfaring innenfor et aktuelt fagområde. Dette vil gi et innblikk i hvordan en mulig videre karriere i et av de største oljeselskapene på norsk sokkel kan være. Du vil bli kjent med andre studenter, bygge profesjonelt nettverk og få faglig støtte fra mer erfarne kollegaer.


 


Aker BP benytter seg av en innovativ form for samarbeid med strategiske partnere gjennom allianser. Disse alliansene skal blant annet bidra til at Aker BP kan levere bedre, raskere og billigere utbyggings- og modifikasjonsprosjekter. En fundamental forutsetning for dette er tett samarbeid mellom partnerne, korte beslutningslinjer og prestasjoner på høyt nivå. Som sommerstudent hos oss vil du bistå ledelsen i Subsea Alliansen med å forstå hva som kjennetegner en prestasjonsgruppe i et industrielt miljø, og foreslå tiltak i prosjektalliansene som kan bidra til å heve prestasjoner i alle ledd.


 


 


Arbeidsoppgaver blir tilpasset dine forkunnskaper, men kan inkludere: 


 • Analyse av større datasett

 • Utarbeide visuelle interaktive presentasjoner

 • Jakte muligheter for CO2-reduksjon

 • Flytoptimalisering og prosessforbedring

 • Forbedre og operasjonalisere digital tvilling

 • Bistå i implementering og skalering av forbedringer

 • Jobbe på tvers av tre selskap og dokumentere fordeler ved nye løsning og nye måter å jobbe på


 


 


Kvalifikasjoner


 • Du går 3. eller 4. året på masterstudier innen relevant fagområde som f.eks petroleum, industriell økonomi, prosess, eller IT

 • Har stor interesse for teknologi, brukeropplevelser, nye måter å løse problemer på og kunnskap om digitalisering

 • Nysgjerrig, genuint interessert i å lære om bransjen og kombinere dette med nye måter å jobbe på

 • Du har gode skriftlig og muntlig formuleringsevner både på norsk og engelsk


 


 


Du er en god match for oss hvis du:


 • har en adferd som støtter våre SAFER verdier: Søkende, Ansvarlig, Forutsigbar, Engasjert og Respektfull 

 • er opptatt av samarbeid og å dele erfaringer 




 


 


 


Arbeidssted:  

Stavanger eller Oslo. Vennligst opplys om din preferanse i søknad.

 

Vi mener at mangfold i arbeidsstyrken bidrar til suksess, og tilbyr like muligheter uavhengig av rase, kjønn, religion, alder eller funksjonshemminger. Kandidater oppfordres til å søke uansett bakgrunn. 

Send oss litt om deg selv, CV og karakterutskrift innen: 12.oktober 2021. Søknader uten vedlagte vitnemål/karakterutskrifter vil ikke bli vurdert. 

 



Aker BP er et lete- og produksjonsselskap på norsk kontinentalsokkel. Vi er et av de største uavhengige oljeselskapene i Europa, og vi har store ambisjoner. Selskapet søker nye muligheter for vekst og verdiskaping gjennom både letevirksomhet og fusjonerings- og oppkjøpsaktiviteter.

To apply for this job please visit careers.akerbp.com.