2022 Sommerstudent – Prosess

 • Full Time
 • Anywhere

AkerBP

Aker BP har en klar ambisjon – bli det ledende uavhengige offshore lete- og produksjonsselskapet. Vi utfordrer standard praksis i olje- og gassindustrien. Vi er nå på jakt etter folk som ønsker å delta i arbeidet med å endre bransjen og fremme nødvendige endringer.

 


 

Sommerjobb i Aker BP gir deg 6-8 ukers praktisk erfaring innenfor et aktuelt fagområde. Dette vil gi et innblikk i hvordan en mulig videre karriere i et av de største oljeselskapene på norsk sokkel kan være. Du vil bli kjent med andre studenter, bygge profesjonelt nettverk og få faglig støtte fra mer erfarne kollegaer.


 


Prosess avdelingen i AkerBP støtter drift og prosjekter med prosess kompetanse for å sikre stabil og sikker drift av våre felt, optimalisere produksjon og energiforbruk, samt minimalisere utslipp. 


 


Arbeidsoppgaver blir tilpasset dine forkunnskaper, men kan inkludere: 


 • Prosess simuleringer i Unisim
 • Vurdering av kapasitet av prosess komponenter
 • Utvikling av prosess tegninger og visualisering av data i PI Vision

   


 


Kvalifikasjoner:


 • Du er masterstudent innen fagene: prosess, kjemi, petroleumsfag eller tilsvarende og går i 3. eller 4. klasse
 • Du har gode skriftlig og muntlig formuleringsevner både på norsk og engelsk

   


 


Du er en god match for oss hvis du:


 • har en adferd som støtter våre SAFER verdier: Søkende, Ansvarlig, Forutsigbar, Engasjert og Respektfull
 • er opptatt av samarbeid og å dele erfaringer
 • er initiativrik og opptatt av kontinuerlig forbedring
 • kommuniserer tydelig og er komfortabel med å formidle budskap til større grupper


 


 


Vi mener at mangfold i arbeidsstyrken bidrar til suksess, og tilbyr like muligheter uavhengig av rase, kjønn, religion, alder eller funksjonshemminger. Kandidater oppfordres til å søke uansett bakgrunn.

 


Arbeidssted:

Stavanger.

Send oss litt om deg selv, CV og karakterutskrift innen 12.oktober 2021. Søknader uten vedlagt vitnemål/karakterutskrift vil ikke bli vurdert.

To apply for this job please visit careers.akerbp.com.