Automasjonsingeniør Feltinstrument

 • Full Time
 • Norway

Equinor

<!–

PERSONLIGE EGENSKAPER

–>

Vi er 23,000 engasjerte kolleger i mer enn 30 land som hver eneste dag leverer olje, gass, vind- og solenergi til mer enn 170 millioner mennesker på verdensbasis. Akkurat nå står vi overfor en stor og utfordrende oppgave: Å forsyne verden med nødvendig energi og samtidig redusere utslipp.

Vi tar utfordringen, gjør du?

Stillingen

I Markedsføring, midtstrøm og prosessering vil du få muligheten til å:

 • Følge opp anleggets tekniske tilstand, designkrav og vurdere nødvendige tiltak.

 • Gi innspill og faglig støtte innen vedlikehold, modifikasjoner, prosjekter og anleggsstanser.

 • Bidra til modernisering og robusthet av anlegget ved å tilføre spesialistekspertise innen instrumentering, brann- og gasskontroll, NAS/PAS-systemer ved levetidsutfordringer, modifikasjoner i prosjekter, og ved revisjonsstanser.

 • Oppdatere og utarbeide teknisk dokumentasjon, krav og spesifikasjoner innen eget fagområde.

 • Delta i tverrfaglige team på tvers av anlegg.

 • Håndtere risiko og HMS-krav i designet.

Om deg

Noen egenskaper er viktige i enhver stilling i Equinor. Du kjenner deg igjen i verdiene som styrer våre valg og måten vi jobber på – åpen, samarbeid, modig og omtenksom. I tillegg setter du sikkerheten først og bidrar til vårt mål om null skader. For denne stillingen ser vi også etter følgende:

 • Bachelor- eller mastergrad innen feltinstrumentering og automasjon, teknisk fagbrev er en fordel.

 • Relevant arbeidserfaring, gjerne rettet mot industrien og EX-utstyr.

 • Erfaring innen instrumenterte sikkerhetssystemer samt drift og vedlikehold av kontrollsystemer.

 • Erfaring med å følge, utvikle og forbedre arbeidsprosesser i samsvar med styrende dokumentasjon.

 • God forståelse av systemer og evnen til å se tekniske sammenhenger som kan forenkle prosesser.

 • En drivkraft for å se utover spesifikke oppgaver og skape gode synergier mellom de ulike grensesnittene som avdelingen har.

 • God skriftlig og muntlig framstilling på et skandinavisk språk samt gode kunnskaper i muntlig og skriftlig engelsk.

Generell informasjon

Vennligst legg ved kopier av CV, vitnemål, attester, sertifikater og karakterutskrifter på engelsk eller et skandinavisk språk. Via denne linken kan du finne viktig informasjon angående hva som skal inkluderes i CV-en din, som også vil gjøre søknadsprosessen enklere og raskere. Søknader uten relevante vedlegg vil dessverre ikke bli evaluert. Dersom du i ferd med å fullføre en utdanning og ikke har et vitnemål, kan du laste opp en karakterutskrift som viser hvilke fag du har fullført så langt.

Vi forventer at kandidater oppgir alle relevante opplysninger om seg selv under rekrutteringsprosessen.
Alle kandidater vil bli spurt om informasjon angående tilknytning til høyrisikoland da dette er nødvendig for en videre sikkerhetsvurdering. Videre vil bakgrunnssjekk bli gjennomført for alle finalekandidater, og alle midlertidige og faste ansatte kan bli sjekket opp mot sanksjonslister for å sikre etterlevelse av sanksjonslovgivingen.

To apply for this job please visit careers.peopleclick.eu.com.