Bedriftslege i Equinor

  • Full Time
  • Norway

Equinor

  • Levere bedriftshelsetjenester i Norge og globalt for Equinor i samsvar med god faglig standard, interne krav og gjeldende myndighetskrav som del av  største interne bedriftshelsetjeneste (mer enn 20 leger og mer enn 120 spesialsykepleiere)
  • Fungere som faglig ansvarlig lege(FAL) for behandlende helse offshore
  • Delta i risikovurderinger, verifikasjoner og dedikerte forbedringsprosjekter relatert til arbeidsmedisin og deltakelse i granskninger/dybdestudier
  • Rådgivning mot ledelse, arbeidstaker, vernetjenesten og alle Equinors globale operasjoner, både industrielt onshore og offshore, inkludert olje og gass og fornybar energi
  • Være del av et leveranseteam sammen med Yrkeshygieniker/ergonom/sykepleier
  • Rapportere data til aktuelle myndigheter i forhold til arbeidsmedisin
  • Bidra til at Equinor utfører sin påseplikt hos leverandør i forhold til Helse og arbeidsmiljø
  • I stillingen må det påregnes korte offshoreoppdrag, og annen reisevirksomhet

To apply for this job please visit careers.peopleclick.eu.com.