Electrical Technician

AkerBP

Aker BP har en klar ambisjon – bli det ledende uavhengige offshore lete- og produksjonsselskapet. Vi utfordrer standard praksis i olje- og gassindustrien. Vi er nå på jakt etter folk som ønsker å delta i arbeidet med å endre bransjen og fremme nødvendige endringer.

 


 

Vi ser etter deg som er nytenkende, engasjert og ivrig etter å bidra til å bygge opp et nytt SMART-konsept i Aker BP. Som Electrical Technician i SMART vil du være en del av SMART Ressurspool som har som hovedoppgave å supplere offshorepersonell ut til de respektive offshoreorganisasjonene når det oppstår et midlertidig behov, støtte til prosjekter, ekstra vedlikeholdsstøtte og lignende. Ressurspoolen skal også ha personell med kompetanse for bemanning av Normalt Ubemannede Installasjoner (NUI) for å ivareta brønnintervensjoner, vedlikeholds-backlog og CAPEX-prosjekter på NUI.


 


Arbeidsplan:


14-28 offshorerotasjon


 


Hovedoppgaver:


 • Forberede, gjennomføre og kontrollere vedtatte arbeidsprogrammer.
 • Samarbeide med ledelse og aktuelle faggrupper inkludert leverandører iht. gjeldende rutiner, avtaler og behov samt delta i aktuelle møter.
 • Løse planlagte og uforutsette arbeidsoppgaver effektivt og iht. gitte krav.
 • Rapportere relevante forhold om anlegg og tilhørende utstyr iht. etablerte rutiner og behov.
 • Følge regler, forskrifter og beste praksis og se til at nødvendige tillatelser, godkjennelser og sertifikater alltid foreligger og er oppdaterte.
 • Delta i feilsøking på aktuelle systemer og opprette meldinger basert på funn.
 • Forberede arbeid på trykk-/spenningsatt utstyr samt tilbakestilling (isolering)
 • Sørge for at nødvendig forbruksmateriell og reservedeler er tilgjengelig.
 • Rapportere avvik og foreslå forbedringer.
 • Se til at dokumentasjon av anlegg og tilhørende utstyr foreligger og blir holdt oppdatert.
 • Sørge for punktlig overlevering av status, planer og arbeidsoppgaver ved vaktskifter/avløsninger.
 • Utføre andre relevante oppgaver pålagt av leder inkludert å være stedfortreder ved behov, men uten å komme i konflikt med kjerneoppgaver.
 • Ved arbeid på NUI: Tilleggsrolle som Dekksoperatør


 


 


Kvalifikasjoner:


 • Fagbrev innen elektro
 • 3-5 år operasjonell offshoreerfaring eller tilsvarende
 • Erfaring med arbeid på høyspenningsanlegg 
 • Flerfaglighet (eksempelvis fagbrev som automatiker) anses som en fordel, men er ikke et krav
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Må kunne beherske engelsk- skriftlig og muntlig.
 • Må kunne påta seg beredskapsrolle som røykdykker, livbåtfører, HLO, førstehjelp eller andre beredskapsoppgaver basert på bedriftens behov.


 


Personlige egenskaper 


 • Du har gode samhandlings- og kommunikasjonsevner.
 • Du er en driver og får ting gjort. Du tar eierskap til handlinger og overholder forpliktelser.
 • Høyt fokus på HMS
 • Du kjenner deg igjen i, og kan etterleve Aker BPs verdier (Søkende, Ansvarlig, Forutsigbar, Engasjert og Respektfull)


 


 


Andre krav


Helse forenlig med krav til offshore helseattest og grunnleggende offshore sikkerhetskurs. Se forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs, samt grunnleggende sikkerhetskurs for offshore.


 


Annet


Aker BP kan tilby konkurransedyktig lønn og ansattgoder.


 


 

 Aker BP er et lete- og produksjonsselskap på norsk kontinentalsokkel. Vi er et av de største uavhengige oljeselskapene i Europa, og vi har store ambisjoner. Selskapet søker nye muligheter for vekst og verdiskaping gjennom både letevirksomhet og fusjonerings- og oppkjøpsaktiviteter.

To apply for this job please visit careers.akerbp.com.