Elektro Ingeniør

 • Full Time
 • Norway

Equinor

<!–

PERSONLIGE EGENSKAPER

–>

Vi er 20 000 engasjerte kolleger i mer enn 30 land som hver eneste dag leverer olje, gass, vind- og solenergi til mer enn 170 millioner mennesker på verdensbasis. Akkurat nå står vi overfor en stor og utfordrende oppgave: Å forsyne verden med nødvendig energi og samtidig redusere utslipp.

Vi tar utfordringen, gjør du?

Stillingen

I Markedsføring, midtstrøm og prosessering vil du få muligheten til å:

 • Rapportere i linje til Leder vedlikehold
 • Sikker og effektiv arbeidsordre planlegging i SAP.
 • Være ressursperson innenfor faget under daglig drift og vedlikehold.
 • Ivareta rollen som vedlikeholds ingeniør for tildelte systemer
 • Samhandle arbeidsordre i planmøter
 • Lageroppfølging i samarbeid med lagerpersonell
 • Dokumentasjonsoppdatering
 • Bidragsyter for fagområde i henhold til arbeidsprosessene innen D&V
 • Inneha rollen som Oppgaveansvarlig (budsjettansvar) i henhold til arbeidsprosessene innen D&V for sitt fag
 • Overordnet ansvar for fagets portefølje (KV/FV) løpende og stans jobber
 • Ansvarlig for Arbeids Ordre plan, Operasjonsplan mot sitt fag
 • Ansvarlig for å drive kompetanseheving og erfaringsoverføring for sitt fag
 • Faglig leder for lærlinger innen sitt fag.
 • Tilrettelegging/støtte for MWC, samordne mot andre fag
 • Rekvirering, koordinering og oppfølging for arbeidsordrer og aktiviteter
 • Feltoppfølging og utførelse av arbeid i felt
 • Oppfølging midlertidig utstyr, og årskontroll.
 • Planlegge, utføre og rapportere Internkontroll elektro og automasjon
 • Planlegge, utføre og rapportere termografering Elektro/Automasjon
 • Bidragsyter mot sikker installasjon og valg av elektrisk utstyr i Ex-sone

Om deg

Noen egenskaper er viktige i enhver stilling i Equinor. Du kjenner deg igjen i verdiene som styrer våre valg og måten vi jobber på – åpen, samarbeid, modig og omtenksom. I tillegg setter du sikkerheten først og bidrar til vårt mål om null skader. For denne stillingen ser vi også etter følgende:

 • Sikkerhetsbevist – forstå og håndtere risiko
 • Gode samarbeidsevner
 • Bachelorgrad elektro / automasjon
 • Minimum 5 års erfraring I SAP PM
 • God kunnskap innen vedlikeholdsstyring
 • Erfaring i å jobbe med kritiske vurderinger
 • Erfaring i å jobbe med Live Cycle Information ( LCI)
 • Erfaring i systemer og dokumenkontrollsystemer med intigrasjoner til SAP PM
 • Erfaring innen felt-/ anleggsdrift
 • Relevant erfaring kan kompenseres for krav til formell kompetanse
 • Gode IT kunnskaper
 • Ha evne til å være proaktiv og ta initiativ uten direkte tilsyn eller instruksjon
 • Ha evne til å håndtere ansvar med høy belastning.
 • Høyt fokus på HMS, etikk og Equinor-verdier (åpen, omtenksom,samarbeid og modig)
 • Kostnadsfokusert.
 • Erfaring innen høyspent er foretrukket
 • Proaktiv, åpen og fleksibel holdning
 • Evne til å leve etter våre sikkerhetsforventinger
 • Kunne jobbe med flere oppgaver samtidig
 • Må ha god tidsstyringsevne

Generell informasjon

Legg ved kopier av vitnemål, attester, sertifikater og karakterutskrifter på engelsk eller et skandinavisk språk. Søknader uten relevante vedlegg vil dessverre ikke bli evaluert. Dersom du i ferd med å fullføre en utdanning og ikke har et vitnemål, kan du laste opp en karakterutskrift som viser hvilke fag du har fullført så langt.

Vi forventer at kandidater oppgir alle relevante opplysninger om seg selv under rekrutteringsprosessen.
Alle midlertidige og faste ansatte kan bli sjekket opp mot sanksjonslister for å sikre etterlevelse av sanksjonslovgivingen.

To apply for this job please visit careers.peopleclick.eu.com.