Manager Warehouse – Stockpoint

Halliburton

Vi søker en inspirerende og strukturert leder til våre kjemikalielager, produksjon og tankanlegg i Tananger.

Som leder vil du være ansvarlig for optimal bruk av ressurser i vår produksjon, samt lede, motivere og videreutvikle medarbeidere og organisasjonen. I rollen vil du være med på å sikre førsteklasses service på våre produkter og tjenester ved å forstå og møte kundens behov til enhver tid.

 

Lederen vi velger vil kjenner seg godt igjen i Halliburton sine verdier; sikkerhet, integritet, tillit, samarbeid og respekt.

Stillingen er landbasert og det er derfor en forutsetning at du bor lokalt.

 

Arbeidsoppgaver:

Ansvarlig for drift av kjemikalielager, produksjon og tankanlegg.

Sørge for leveranser og produksjonen med optimal bruk av materialer, menneskelige ressurser og teknisk utstyr.

Videreføre arbeidet med kontinuerlig forbedring av arbeidsprosessene.

Lede, motivere og videreutvikle medarbeiderne og organisasjonen

Kontinuerlig fokus på helse, miljø, sikkerhet og kvalitet

Personellansvar for driftspersonell og utarbeiding av skift/vakt plan

Ansvar for vedlikehold av drift/produksjonsutstyr og tankanlegg

Påse at driften følger lover og forskrifter ihht en hver tids gjeldende standarder og krav

Område ansvarlig ved intern/ekstern revisjoner

Faktura kontroll

Kundekontakt mot logistikk/basedrift.

 

Kvalifikasjoner:

Høyere utdannelse (høyskole, teknisk fagskole), kan kompenseres med lang arbeids-/leder erfaring

Fagbrev innen logistikk faget (evt annet relevant fagbrev)

Erfaring med å lede andre mennesker.

Stor faglig tyngde fra evt. andre liknende stillinger.

Gode norsk/engelsk kunnskaper skriftlig og muntlig.

Gode datakunnskaper, kjennskap til SAP som arbeidsverktøy er en fordel

Generell sikkerhets og miljøopplæring

God forståelse for kundens behov

God økonomi og kost forståelse

 

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner, må fungere godt i team
 • Nøyaktig og strukturert
 • Serviceinnstilt
 • Prosessorientert
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Selvstendig
 • Gode lederegenskaper
 • Resultatorientert
 • Gode kommunikasjons ferdigheter (både muntlig og skriftlig)

 

Vi tilbyr:

Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger

Helseforsikring/behandlingsforsikring

Gunstig aksjespareordning

Fokus på teknologi og utvikling

Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø

 

English version:

 

We are looking for an inspiring and structured leader for our chemical warehouses, production and tank facilities in Tananger.

As a leader, you will be responsible for optimal use of resources in our production, as well as lead, motivate and develop employees and the organization. In this role, you will help to ensure first-class service delivering our products and services by understanding and meeting the customer’s requirements at all times.

 

The preferred candidate will recognize Halliburton’s values: safety, integrity, trust, cooperation and respect.

 

The position is onshore, and it is therefore a requirement to live locally.

 

Job description:

 • Responsible for operating the chemical warehouses, production, and tank farms
 • Ensure deliveries and production with the best possible use of materials, human resources, and technical equipment
 • Continuous improvement of the work processes
 • Lead, motivate and further develop the employees and the organization
 • Continuous focus on health, environment, safety, and quality
 • Leading operating personnel and preparation of shift / shift plans
 • Responsible for maintenance of operation / production equipment and tank facilities
 • Ensure that operations comply with laws and regulations in accordance with current standards and requirements
 • Area responsible for internal / external audits
 • Invoice control
 • Customer contact with logistics / base operations.

 

We offer:

Competitive pension- and insurance scheme

Company health service

Beneficial employee stock-purchase plan

Focus on technology and further development

Highly skilled colleagues in an international environment

 

Qualifications:

 

 • Higher education (university, college, or Technical Trade school), or Minimum +/- 10 years relevant experience in manager role
 • Trade Certificate in the logistics subject (possibly other relevant trade certificates)
 • Experience in leading other people
 • Good computer skills, knowledge of SAP
 • General safety and environmental training completed
 • Good understanding of the customer’s needs
 • Good finances understanding

 

Personal qualities:

Good Leader / Management / Interpersonal skills, able to effectively communicate and motivate others.

Good planning and co-operation skills.

Systematic and analytical approach to operational challenges.

Energetic and creative.

Language skills, fluent in Norwegian and English – both oral and written.

 

Language

English

Norwegian

 

Product Service Line:
Baroid, Base Facilities

Full time position

 

Contact Persons:

Steinar Drønen (+47) 481 20 673

Recruiter: Elisabeth Nordmark (+47) 51 83 74 69

 

Deadline: August 4th, 2024.

 

 

To apply for this job please visit jobs.halliburton.com.

Be the first to comment

Leave a Reply