Mechanical Technician Trainee

SLB


Mechanical Technician Trainee

Algyo – Hungary

Company: SCHLUMBERGER Mo. (SLB)

Location: Algyo, Hungary

 

Benefits:

 • Competitive Salary
 • Permanent contract of employment
 • Training path & Career path from trainee to technician
 • Abroad maintenance missions paid additionally (3-4 times per year for 2-3 weeks)
 • Cafeteria
 • Travel expense reimbursement for employees who are commuting to work
 • Paid overtime

 

Role Overview:

The Mechanic Technician works as part of the maintenance team to develop his skills and knowledge in the maintenance, troubleshooting, and repair of the mechanical and electronic equipment and components used by WCF cementing equipment. Maintenance duties will be performed in the workshop and at the well site.

 

Responsibilities:

 • Responsible for the safe operation, maintenance, and repair of all mechanical equipment (e.g.: heavy diesel engines, hydraulics open/close lube systems, pneumatic systems) on the rigs offshore and in the base/yard.
 • Complies with all Company and Regulatory QHS&E (Health, Safety, Environment, and Quality) standards and policies.
 • Under direction, performs preventative, planned, and unplanned maintenance, repairs, overhauls, tuning, troubleshooting, and testing on company mechanical and electronic equipment according to Company standards and the Standard Equipment Maintenance program.
 • Participates in the District HS&E & Quality initiatives & programs (eg. SOIMs, Risk Assessments, Quality Improvements, Emergency Response Plans, HSE & SQ Objectives).
 • Develops skills & knowledge to perform support services (including cutting, grinding & drilling), and a basic understanding of compressed air, hydraulic, electrical, and electronic systems, and components.

 

Requirements:

 • Mechanical Technicians with a minimum diploma.
 • Willingness to travel offshore on an occasional basis.
 • Should have demonstrated the ability to work independently under general supervision and the ability to exercise leadership and set a safe work example.
 • Experience with diesel or electronic engines, pumps, power ends portable plants, cementing, pressure pumping equipment, etc would be advantageous but is not required.

 

SLB is an equal employment opportunity employer. Qualified applicants are considered without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, age, disability, or other characteristics protected by law.

 

 

Gépész Technikus

 

Cég: SCHLUMBERGER Mo. (SLB)

Helyszín: Algyo, Magyarország

Előnyök:

 • Versenyképes fizetés
 • Határidős munkaszerződés
 • Képzési út és karrierút a gyakornoktól a technikusig
 • Külföldi karbantartó kiküldetések plusz fizetéssel (évente 3-4 alkalommal 2-3 hétig)
 • Cafeteria
 • Útiköltség-térítés a munkába járó alkalmazottak számára
 • Egy műszak 9-17
 • Fizetett túlóra

 

Szerepkör áttekintése:

A szerelő technikus a karbantartó csapat részeként dolgozik azon, hogy fejlessze készségeit és ismereteit a WCF cementáló berendezések által használt mechanikus és elektronikus berendezések és alkatrészek karbantartása, hibaelhárítása és javítása terén. A karbantartási feladatokat a műhelyben és a kút területén végezzük.

Felelősségek:

 • Felelős az összes mechanikus berendezés (pl. nehéz dízelmotorok, hidraulikus nyitó/záró kenőrendszerek, pneumatikus rendszerek) biztonságos üzemeltetéséért, karbantartásáért és javításáért a fúrótornyokon a tengeren és a bázison/udvaron.
 • Megfelel minden vállalati és szabályozási QHS&E (egészségügyi, biztonsági, környezeti és minőségi) szabványnak és irányelvnek.
 • Irányítással megelőző, tervezett és nem tervezett karbantartást, javítást, nagyjavítást, hangolást, hibaelhárítást és tesztelést végez a vállalati mechanikus és elektronikus berendezéseken a Vállalati szabványok és a Standard Equipment Maintenance program szerint.
 • Részt vesz a kerületi HS&E és minőségi kezdeményezésekben és programokban (pl. SOIM-ek, kockázatértékelések, minőségjavítások, vészhelyzeti reagálási tervek, HSE és SQ célkitűzések).
 • Készségeket és ismereteket fejleszt a támogató szolgáltatások (beleértve a vágást, köszörülést és fúrást) elvégzéséhez, valamint a sűrített levegős, hidraulikus, elektromos és elektronikus rendszerekkel és alkatrészekkel kapcsolatos alapvető ismereteket.

Követelmények:

 • Minimum végzettséggel rendelkező gépész technikusok.
 • Hajlandóság alkalmanként offshore utazásra.
 • Bizonyítani kell, hogy képes az általános felügyelet mellett végzett önálló munkavégzésre, valamint képes vezetni és példát mutatni a biztonságos munkavégzésre.
 • Dízel vagy elektronikai motorok, szivattyúk, hajtóművek hordozható berendezések, cementáló, nyomószivattyú berendezések stb. területén szerzett tapasztalat előnyt jelent, de nem feltétel.

 

Az SLB egyenlő foglalkoztatási lehetőséget biztosító munkáltató. A minősített jelentkezőket fajra, bőrszínre, vallásra, nemre, szexuális irányultságra, nemi identitásra, nemzeti származásra, életkorra, fogyatékosságra vagy egyéb, törvény által védett tulajdonságra való tekintet nélkül vesszük figyelembe.

 

To apply for this job please visit careers.slb.com.