Prosessingeniør Mongstad

 • Full Time
 • Norway

Equinor

<!–

PERSONLIGE EGENSKAPER

–>

Vi er 23,000 engasjerte kolleger i mer enn 30 land som hver eneste dag leverer olje, gass, vind- og solenergi til mer enn 170 millioner mennesker på verdensbasis. Akkurat nå står vi overfor en stor og utfordrende oppgave: Å forsyne verden med nødvendig energi og samtidig redusere utslipp.

Vi tar utfordringen, gjør du?

Stillingen

I Markedsføring, midtstrøm og prosessering vil du få muligheten til å:

 • Være ansvarlig for prosess design og teknisk støtte til modifikasjonsprosjekter inkludert simulering.

 • Jobbe med prosessdesign oppgaver, inkluderer utvikling av masse og energibalanser, P&ID’s, dimensjonering av utstyr, utvikling av prosessdatablad, line lists og utility forbruksrapporter.

 • Bidra til utarbeidelse av Hazop og Root cause analysis.

 • Bidra til produksjonsoptimalisering for å maksimere verdi og minimere utslipp i samarbeid med produksjonsplanlegging og drift.

 • Bidra til prosessoptimalisering ved å sikre optimal utnyttelse av anleggene innenfor de gitte integritetsrammer og ihht de mål som blir satt av produksjonsplanlegging.

 • Bidra til å holde porteføljen av tekniske krav for disiplinen oppdatert.

 • Jobbe med teknisk støtte til sikker drift og vedlikehold av anlegg, både i normal drift og ved anlegg stanse.

Om deg

Noen egenskaper er viktige i enhver stilling i Equinor. Du kjenner deg igjen i verdiene som styrer våre valg og måten vi jobber på – åpen, samarbeid, modig og omtenksom. I tillegg setter du sikkerheten først og bidrar til vårt mål om null skader. For denne stillingen ser vi også etter følgende:

 • Bachelor eller Mastergrad innenfor kjemi, energi eller prosessteknikk.

 • Relevant erfaring fra olje- gas og hydrogen industri er en fordel.

 • Aktiv bidragsyter til et sikkert og godt arbeidsmiljø.

 • Resultatorientert og proaktiv.

 • Lagspiller med evne til å jobbe i et multidisiplin miljø.

 • Gode kommunikasjonsevner på skandinavisk og sekundært engelsk, både skriftlig og muntlig.

Generell informasjon

Vennligst legg ved kopier av CV, vitnemål, attester, sertifikater og karakterutskrifter på engelsk eller et skandinavisk språk. Via denne linken kan du finne viktig informasjon angående hva som skal inkluderes i CV-en din, som også vil gjøre søknadsprosessen enklere og raskere. Søknader uten relevante vedlegg vil dessverre ikke bli evaluert. Dersom du i ferd med å fullføre en utdanning og ikke har et vitnemål, kan du laste opp en karakterutskrift som viser hvilke fag du har fullført så langt.

Vi forventer at kandidater oppgir alle relevante opplysninger om seg selv under rekrutteringsprosessen.
Alle kandidater vil bli spurt om informasjon angående tilknytning til høyrisikoland da dette er nødvendig for en videre sikkerhetsvurdering. Videre vil bakgrunnssjekk bli gjennomført for alle finalekandidater, og alle midlertidige og faste ansatte kan bli sjekket opp mot sanksjonslister for å sikre etterlevelse av sanksjonslovgivingen.

To apply for this job please visit careers.peopleclick.eu.com.