Prosesstekniker

 • Full Time
 • NORWAY

Conoco Phillips

Krav til kvalifikasjoner

 • Fagbrev som prosesstekniker
 • Min. 5 års relevant offshore erfaring
 • Erfaring fra prosessanlegg på land kan kompensere for manglende offshore erfaring
 • Erfaring fra brønnhodeaktiviteter kan være en fordel
 • Må kunne påta seg beredskapsrolle som røykdykker, livbåtfører eller andre beredskapsoppgaver basert på bedriftens behov
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper er en forutsetning for ansettelse Personlige egenskaper / lederkompetanse
 • Sikkerhetsfokusert. Har fokus på og tar seg tid til å utføre arbeidet på en sikker måte som ivaretar medarbeidere og miljø
 • Ansvarlig/selvstendig. Tar eierskap til handlinger og overholder forpliktelser
 • Gode samarbeidsevner. Søker aktivt et mangfold av personer på tvers av organisasjonen for å oppnå felles mål
 • Åpen og ærlig

Andre krav
Helse forenelig med krav til offshore helseattest og grunnleggende offshore sikkerhetskurs. Se Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs, samt grunnleggende sikkerhetskurs for offshore.
Stillingen kan inneha beredskapsfunksjon og man må være forberedt til å påta seg beredskapsrolle basert på bedriftens behov.
Nødvendige tillatelser til å bo og arbeide i Norge på permanent basis uten restriksjoner.

Krav til kvalifikasjoner

 • Fagbrev som prosesstekniker
 • Min. 5 års relevant offshore erfaring
 • Erfaring fra prosessanlegg på land kan kompensere for manglende offshore erfaring
 • Erfaring fra brønnhodeaktiviteter kan være en fordel
 • Må kunne påta seg beredskapsrolle som røykdykker, livbåtfører eller andre beredskapsoppgaver basert på bedriftens behov
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper er en forutsetning for ansettelse Personlige egenskaper / lederkompetanse
 • Sikkerhetsfokusert. Har fokus på og tar seg tid til å utføre arbeidet på en sikker måte som ivaretar medarbeidere og miljø
 • Ansvarlig/selvstendig. Tar eierskap til handlinger og overholder forpliktelser
 • Gode samarbeidsevner. Søker aktivt et mangfold av personer på tvers av organisasjonen for å oppnå felles mål
 • Åpen og ærlig

Andre krav
Helse forenelig med krav til offshore helseattest og grunnleggende offshore sikkerhetskurs. Se Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs, samt grunnleggende sikkerhetskurs for offshore.
Stillingen kan inneha beredskapsfunksjon og man må være forberedt til å påta seg beredskapsrolle basert på bedriftens behov.
Nødvendige tillatelser til å bo og arbeide i Norge på permanent basis uten restriksjoner.
 

Annet
ConocoPhillips kan tilby konkurransedyktig lønn og ansattgoder. Spørsmål vedrørende søkerprosessen kan sendes til COPNORecruiting@conocophillips.com.
Vær oppmerksom på at du kan henvise til din CV i feltene vedrørende arbeidserfaring og utdannelse. Du trenger kun fylle ut feltene en gang for å gå videre i søkerprosessen. Hvis du ikke finner et alternativ som passer til din utdannelse, velg annet. Alle søkere må legge ved søknadsbrev, CV, fagbrevbevis og/eller relevante vitnemål.
Alle vedlegg må være i word- eller pdf-format og kan ikke være større enn 500 kb per vedlegg.
For å bli vurdert for stillingen må hele søknadsprosessen fullføres. noe som inkluderer å svare på alle pre-screening spørsmål og gi din eSignatur innen søknadsfristen 15.06.2023.

Om selskapet
ConocoPhillips er verdens største uavhengige lete- og utvinningsselskap basert på produksjon og påviste reserver.Selskapets hovedkontor ligger i Houston, Texas. Selskapets norske hovedkontor ligger i Tananger utenfor Stavanger.
ConocoPhillips i Norge er operatør for feltene i Ekofisk-området og medeier i en rekke partneropererte felt på norsk sokkel. I Norge er vi 1800 ansatte, om lag halvparten jobber på plattformene i Ekofisk-området.
ConocoPhillips er pioneren på norsk kontinentalsokkel. I 2021 er det 50 år siden Ekofisk startet produksjonen som Norges første felt. Selskapet er en langsiktig aktør i Norge. For mer informasjon se http://www.conocophillips.no/.
Selskapets medarbeidere over hele verden handler i tråd med våre SPIRIT-verdier, som er sikkerhet, personell, integritet, rettskaffenhet og ansvar, innovasjon og teamarbeid. For mer informasjon se http://www.conocophillips.com/

“ConocoPhillips is an equal oppurtunity employer”

To apply for this job please visit careers.conocophillips.com.