Prosjektleder

NES Fircroft

Job Description

Prosjektleder

– Ledelse av studier og gjennomføringsoppdrag innen MMO prosjektportefølje. 
– Gjennomføre prosjekter/oppdrag slik at HMS-krav med tilhørende risikostyring er ivaretatt i alle faser av gjennomføringen og i valg av teknisk løsning.
– Ansvarlig for oppdragets tekniske og økonomiske resultater.
– Sikre at prosjektets/oppdragets arbeidsomfang er klart definert, og at det estimeres, planlegges og gjennomføres ihht. kontraktuelle forpliktelser, interne krav og etablert styringssystem.
– Definere behov for kapasitet og kompetanse  gjennom etablering og vedlikehold av ressursplan for oppdraget. 
– Sikre en effektiv involvering og styring av underleverandører og 3. parts leverandører.
– Ekstern og intern rapportering ihht. kontraktuelle forpliktelser og interne krav.
– Sikre at alle endringer blir identifisert, kvantifisert og behandlet ihht. etablerte avvik-/endringsprosedyrer. 
– Sikre effektiv kommunikasjon og et tillitsfullt samarbeid med kundene. 

Qualifications:
– Teknisk utdanning 
– Minimum 5 års relevant prosjektledererfaring
– Erfaring fra V&M/MMO og Equinor som kunde
– God forståelse for- og erfaring med gjennomføring av multidisipline prosjekter, gjerne modifikasjonsprosjekter på topside. 
– God forståelse for oppbygging av estimater/planer.
– God kommersiell/kontraktuell erfaring og forståelse.
– Tar ansvar for HMS, kvalitet i leveranser, økonomisk inntjening,  egen prestasjon, egen og andres trivsel og motivasjon.
– Målfokusert ift. å forstå oppgaven, akseptere hard prioritering og måling av resultater.
– Nytenkende ved å være kritisk og utfordrende til eksisterende praksis, være nysgjerrig og kreativ.
– Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig
– Relevant Bachelor- eller Masterutdanning. 
– Fagbrev eller Teknisk fagskole i kombinasjon med relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. 

Location:
Bergen

With over 90 years’ combined experience, NES Fircroft (NES) is proud to be the world’s leading engineering staffing provider spanning the Oil & Gas, Power & Renewables, Infrastructure, Life Sciences, Mining, Automotive and Chemicals sectors worldwide.With more than 100 offices in 45 countries, we are able to provide our clients with the engineering and technical expertise they need, wherever and whenever it is needed. We offer contractors far more than a traditional recruitment service, supporting with everything from securing visas and work permits, to providing market-leading benefits packages and accommodation, ensuring they are safely and compliantly able to support our clients.

To apply for this job please visit www.nesfircroft.com.