Prosjektleder ISO

 • Full Time
 • Norway

Equinor

<!–

PERSONLIGE EGENSKAPER

–>

Vi er 23,000 engasjerte kolleger i mer enn 30 land som hver eneste dag leverer olje, gass, vind- og solenergi til mer enn 170 millioner mennesker på verdensbasis. Akkurat nå står vi overfor en stor og utfordrende oppgave: Å forsyne verden med nødvendig energi og samtidig redusere utslipp.

Vi tar utfordringen, gjør du?

Stillingen

I Utforsking og Produksjon Norge vil du få muligheten til å:

 • Lede gjennomføring av vedlikeholdsprogrammer innen overflate og isolasjon på ulike offshore installasjoner. 

 • Være ansvarlig for HMS, plan, kvalitet og kost for egen portefølje. 

 • Samarbeide tett med våre leverandører. 

 • Gjennomføre sporadiske offshore reiser. 

 • Lede og delta i ulike forbedringsprosjekter og nettverksaktiviteter.

«Aldri en kjedelig dag på jobb» er det som beskriver oss best! Som prosjektleder hos oss er du ansvarlig for oppfølging av vedlikeholdsprosjekter innen isolasjon, stillas og overflate. Du får anledning til å jobbe tett med driftsorganisasjonen både på land og offshore og samarbeide tett med våre leverandører.    

Som prosjektleder er du også en pådriver for å ta i bruk nye og innovative løsninger som bruk av robot, ny teknologi, 3D modeller og visualiseringsverktøy. Kanskje du kan bidra til at vi gjennomfører vedlikeholdet på en enda sikrere og mer effektiv måte i fremtiden?» 

Om deg

Noen egenskaper er viktige i enhver stilling i Equinor. Du kjenner deg igjen i verdiene som styrer våre valg og måten vi jobber på – åpen, samarbeid, modig og omtenksom. I tillegg setter du sikkerheten først og bidrar til vårt mål om null skader. For denne stillingen ser vi også etter følgende:

 • Bachelor eller Master grad. Relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse.

 • 5 års relevent erfaring innen ISO – overflate og isolasjon.

 • Høyt fokus på HMS, og evne til å identifisere, kommunisere og styre risiko.

 • Gode lederegenskaper og prosjekledererfaring.

 • Generelt god digital kompetanse, erfaring fra SAP er et pluss.

 • Gode kommunikasjons -og samarbeidsegenskaper.

 • Innovativ og kommersiell tenkemåte.

 • Flytende skriftlig og muntlig i norsk eller et skandinavisk språk.

Generell informasjon

Vennligst legg ved kopier av CV, vitnemål, attester, sertifikater og karakterutskrifter på engelsk eller et skandinavisk språk. Via denne linken kan du finne viktig informasjon angående hva som skal inkluderes i CV-en din, som også vil gjøre søknadsprosessen enklere og raskere. Søknader uten relevante vedlegg vil dessverre ikke bli evaluert. Dersom du i ferd med å fullføre en utdanning og ikke har et vitnemål, kan du laste opp en karakterutskrift som viser hvilke fag du har fullført så langt.

Vi forventer at kandidater oppgir alle relevante opplysninger om seg selv under rekrutteringsprosessen.

Alle kandidater vil bli spurt om informasjon angående tilknytning til høyrisikoland da dette er nødvendig for en videre sikkerhetsvurdering. Videre vil bakgrunnssjekk bli gjennomført for alle finalekandidater, og alle midlertidige og faste ansatte kan bli sjekket opp mot sanksjonslister for å sikre etterlevelse av sanksjonslovgivingen.

To apply for this job please visit careers.peopleclick.eu.com.