Risk koordinator

NES Fircroft

Job Description

Risk koordinator

– Være en proaktiv risk pådriver i samarbeid med ledelse i prosjektet og nøkkelpersonell i prosjektorganisasjonen.
– Planlegge for å gjennomføre interne risk møter og risk workshops på kontinuerlig basis og ved behov.
– Delta på eksterne risk møter med Kunde for å gå gjennom topp risikoer, muligheter og aksjoner i prosjektet.
– Kommunisere risiko med ulike disipliner som eksempelvis Engineering, Construction, HMS&K, og prosjektkontroll for å identifisere og håndtere potensielle risker innen ulike områder.
– Sørge for at risiko- og mulighetsregisteret i Pims til enhver tid er oppdatert og at risker og aksjoner er fulgt opp innen gitte tidsfrister.
– Arbeide for en robust risikokultur ved å fokusere på god risikokommunikasjon, risikofamiliarisering og risikobevissthet i prosjektorganisasjon i samarbeid med prosjektledelse.

Kompetansekrav:
– Du er utdannet på bachelor- eller masternivå.
– Norsk er hovedspråk, men kandidaten må ha gode engelskkunnskaper.
– Du har bred erfaring innen risikostyring, minimum 5-10år. Fortrinnsvis gode kunnskaper innen risikostyring i bedrifter eller fra større EPCI prosjekter.
– God erfaring i bruk av Pims risk og arbeid med risiko- og mulighetsregistre.
– God kjennskap til risikostyringskrav i ISO 9001 og ISO 31000.
– Du er en positiv lagbygger som har evnen til å oppnå gode resultater gjennom samarbeid med et ønske om å bidra til kundens og bedriftens beste.
– Du er en initiativtaker med god evne til  å engasjere og kommunisere på tvers av disipliner og nivåer i organisasjonen.
– Du er selvstendig, systematisk og opptatt av å levere gode resultater. 
 
Location:
Stavanger

With over 90 years’ combined experience, NES Fircroft (NES) is proud to be the world’s leading engineering staffing provider spanning the Oil & Gas, Power & Renewables, Infrastructure, Life Sciences, Mining, Automotive and Chemicals sectors worldwide.With more than 100 offices in 45 countries, we are able to provide our clients with the engineering and technical expertise they need, wherever and whenever it is needed. We offer contractors far more than a traditional recruitment service, supporting with everything from securing visas and work permits, to providing market-leading benefits packages and accommodation, ensuring they are safely and compliantly able to support our clients.

To apply for this job please visit www.nesfircroft.com.