Senior ingeniør Elektro

  • Full Time
  • Norway

Equinor

  • Utarbeide studierapporter og utføre detaljengineering
  • Bidra med teknisk støtte til drift og vedlikehold av elektriske anlegg
  • Bidra til robustgjøring og modernisering av raffineriet
  • Gi innspill og faglig støtte ved modifikasjoner, prosjekter og anleggsstanser
  • Utarbeide tekniske rekvisisjoner for innkjøp samt evaluering og godkjenning
  • Oppdatere og utarbeide dokumentasjon og spesifikasjoner 

Teknisk avdeling for Elektro, Automasjon og Prosesskontroll består av 25 motiverte ingeniører innen elektro, automasjon and prosesskontroll. Avdelingen håndterer mange varierte oppgaver innen prosess design, modifikasjoner, vedlikeholdsstøtte og driftsstøtte. Vi påser at design og tekniske krav etterfølges og gir innspill til drift av anlegget.

To apply for this job please visit careers.peopleclick.eu.com.