Senior ingeniør mekanisk

 • Full Time
 • Norway

Equinor

<!–

PERSONLIGE EGENSKAPER

–>

Vi er 20 000 engasjerte kolleger i mer enn 30 land som hver eneste dag leverer olje, gass, vind- og solenergi til mer enn 170 millioner mennesker på verdensbasis. Akkurat nå står vi overfor en stor og utfordrende oppgave: Å forsyne verden med nødvendig energi og samtidig redusere utslipp.

Vi tar utfordringen, gjør du?

Stillingen

I Teknologi, Digitalisering og Innovasjon vil du få muligheten til å:

 • Delta som fagingeniør i studier, modifikasjoner og prosjekter.
 • 3D modellering og bruk av FEM analyse.
 • Beregne/designe mekanisk utstyr, prosessutstyr og strukturdetaljer.
 • Spesifisere utstyr i samarbeid med andre fagdisipliner, forespørre og bestille utstyr via SAP.
 • Hjelpe til med problemløsning når det oppstår feil med eksisterende testanlegg.

 

Vi er et team på over 130 ansatte som jobber ved testanleggene i Trondheim, Bergen, Kårstø og Porsgrunn. Vi opererer innen fire kompetansesentre: Laboratoriedrift, Testplanlegging og drift, Teknisk integritet og prosjekter, og Mekanisk, elektro og automasjon.

Vi leverer tjenester innenfor forskning, forretningsstøtte, lab og testanlegg samt teknisk integritetsoppfølging for testutstyr og anlegg. I tillegg tilbyr vi studier og modifikasjoner for å bygge nytt eller tilpasse utstyr og testanlegg etter forretningsbehov.
Som en del av vårt team vil du få en unik mulighet til å bidra til selskapets energiomstilling til det grønne skiftet ved å kvalifisere og implementere ny teknologi.

Om deg

Noen egenskaper er viktige i enhver stilling i Equinor. Du kjenner deg igjen i verdiene som styrer våre valg og måten vi jobber på – åpen, samarbeid, modig og omtenksom. I tillegg setter du sikkerheten først og bidrar til vårt mål om null skader. For denne stillingen ser vi også etter følgende:

 • Mastergrad innen maskin, marin/teknikk, struktur/material. Andre linjer kan være av interesse ved tilstrekkelig relevant erfaring.
 • God kunnskap om roterende, piping/tubing og struktur.
 • 3D modellering og bruk av FEM analyse erfaring, vil være en fordel.
 • Evne til å håndtere flerfaglige problemer.
 • Høyt fokus på sikkerhet og kvalitet.
 • Samarbeider bra i team samt jobber godt selvstendig.
 • Interesse for teknologiutvikling.
 • Gode kommunikasjonsegenskaper i norsk og engelsk både muntlig og skriftlig.

Generell informasjon

Vennligst legg ved kopier av CV, vitnemål, attester, sertifikater og karakterutskrifter på engelsk eller et skandinavisk språk. Via denne linken kan du finne viktig informasjon angående hva som skal inkluderes i CV-en din, som også vil gjøre søknadsprosessen enklere og raskere. Søknader uten relevante vedlegg vil dessverre ikke bli evaluert. Dersom du i ferd med å fullføre en utdanning og ikke har et vitnemål, kan du laste opp en karakterutskrift som viser hvilke fag du har fullført så langt.

Vi forventer at kandidater oppgir alle relevante opplysninger om seg selv under rekrutteringsprosessen.
Alle kandidater vil bli spurt om informasjon angående tilknytning til høyrisikoland da dette er nødvendig for en videre sikkerhetsvurdering. Videre vil bakgrunnssjekk bli gjennomført for alle finalekandidater, og alle midlertidige og faste ansatte kan bli sjekket opp mot sanksjonslister for å sikre etterlevelse av sanksjonslovgivingen.

To apply for this job please visit careers.peopleclick.eu.com.