Vi søker fagoperatører til Kårstø

 • Full Time
 • Norway

Equinor

<!–

PERSONLIGE EGENSKAPER

–>

Vi er 23,000 engasjerte kolleger i mer enn 30 land som hver eneste dag leverer olje, gass, vind- og solenergi til mer enn 170 millioner mennesker på verdensbasis. Akkurat nå står vi overfor en stor og utfordrende oppgave: Å forsyne verden med nødvendig energi og samtidig redusere utslipp.

Vi tar utfordringen, gjør du?

Stillingen

I Markedsføring, midtstrøm og prosessering vil du få muligheten til å:

 • Delta i daglig drift- og vedlikeholdsoppgaver innen aktuelt fagområde (Elektro, Mekanisk, Automasjon). 
 • Ivareta operasjonelle krav i henhold til styrende dokumentasjon.

 • Delta ved installasjon av nytt utstyr, systemutprøving og ferdigstillelse.

 • Ha et selvstendig ansvar til å forberede den enkelte aktivitet, søke om arbeidstillatelse, fremskaffe nødvendig materiell, håndtere risiko, gjennomføre oppgave, sikre ryddig avslutning og rapportere historikk på utført arbeid.  

 • Delta i prosjektarbeid ved behov.

 • Delta i beredskapsorganisasjonen ved behov (Det stilles krav til bestått fysisk test i forbindelse med beredskapsoppgaver).

 • Stillingene er basert på arbeid på vanlig dagtid (Ikke rotasjon).

Landanleggene i Norge inngår i forretningsområdet MMP (Markedsføring, midstrøm og prosessering) som skal maksimere verdiskapningen innen Equinors globale midtstrøms- markedsførings- og prosesseringsaktiviteter. Vi har dessuten det tekniske driftsansvaret for verdens mest omfattende rørsystem på havbunnen.

Om deg

Noen egenskaper er viktige i enhver stilling i Equinor. Du kjenner deg igjen i verdiene som styrer våre valg og måten vi jobber på – åpen, samarbeid, modig og omtenksom. I tillegg setter du sikkerheten først og bidrar til vårt mål om null skader. For denne stillingen ser vi også etter følgende:

Norsk fagbrev innen ett eller flere av følgende fagområder, med minimum 3 års relevant erfaring er å foretrekke:

 • Elektro (også Energimontør/ Telekommunikasjonsmontør kan være aktuelt)

 • Automasjon

 • Mekanisk

Videre ser vi etter følgende:

 • God kjennskap til regler, reguleringer, standarder og tekniske krav i det aktuelle faget.

 • Generelle IT-kunnskaper og åpen for nye digitale løsninger.

 • Høy grad av ansvarsbevissthet og evne til å ta selvstendige beslutninger .

 • Vilje til læring og utvikling, samt å ta initiativ til forbedring. 

 • God kunnskap til skandinavisk språk, muntlig og skriftlig.

 • Strukturert, fleksibel, samt gode sosiale ferdigheter og samarbeidsevner.

 • Løsnings- og resultatorientert med god helhetsforståelse. 

Gjennom søknadsprosessen ber vi deg besvare et spørreskjema som benyttes i seleksjonsprosessen.

Generell informasjon

Vennligst legg ved kopier av CV, vitnemål, attester, sertifikater og karakterutskrifter på engelsk eller et skandinavisk språk. Via denne linken kan du finne viktig informasjon angående hva som skal inkluderes i CV-en din, som også vil gjøre søknadsprosessen enklere og raskere. Søknader uten relevante vedlegg vil dessverre ikke bli evaluert. Dersom du i ferd med å fullføre en utdanning og ikke har et vitnemål, kan du laste opp en karakterutskrift som viser hvilke fag du har fullført så langt.

Vi forventer at kandidater oppgir alle relevante opplysninger om seg selv under rekrutteringsprosessen.
Alle kandidater vil bli spurt om informasjon angående tilknytning til høyrisikoland da dette er nødvendig for en videre sikkerhetsvurdering. Videre vil bakgrunnssjekk bli gjennomført for alle finalekandidater, og alle midlertidige og faste ansatte kan bli sjekket opp mot sanksjonslister for å sikre etterlevelse av sanksjonslovgivingen.

To apply for this job please visit careers.peopleclick.eu.com.