Ingeniør Teknisk Sikkerhet

  • Full Time
  • Norway

Equinor

<!–

PERSONLIGE EGENSKAPER

–>

Vi er 22 000 engasjerte kolleger i mer enn 30 land som hver eneste dag leverer olje, gass, vind- og solenergi til mer enn 170 millioner mennesker på verdensbasis. Akkurat nå står vi overfor en stor og utfordrende oppgave: Å forsyne verden med nødvendig energi og samtidig redusere utslipp.

Vi tar utfordringen, gjør du?

Stillingen

I Markedsføring, midtstrøm og prosessering vil du få muligheten til å:

Engasjere deg i faget, slik at vi sammen oppnår sikker drift og vedlikehold av anleggene våre. Ved å engasjere deg aktivt i denne rollen vil du:

 

  • Følge opp tekniske tilstand for tildelte ansvarsområder.

  • Evaluere og vurdere etterlevelse av tekniske krav.

  • Delta i prosjekter, modifikasjoner og studier.

  • Teknisk sikkerhets støtte og vurderinger til drift og vedlikehold.

  • Bidra i risikovurderinger, HAZOP/ HAZID, styre risiko og HMS.

  • Oppdatere og utarbe ide dokumentasjon og spesifikasjoner innen faget.

Om deg

Noen egenskaper er viktige i enhver stilling i Equinor. Du kjenner deg igjen i verdiene som styrer våre valg og måten vi jobber på – åpen, samarbeid, modig og omtenksom. I tillegg setter du sikkerheten først og bidrar til vårt mål om null skader. For denne stillingen ser vi også etter følgende:

  • Bachelor eller Mastergrad innenfor prosess, kjemi eller sikkerhetsteknologi.

  • Relevant erfaring fra prosessikerhet og/eller teknisk sikkerhet er en fordel.

  • Gode kommunikasjonsevner på ett skandinavisk språk samt engelsk, både skriftlig og muntlig.

  • Aktiv bidragsyter til et sikkert og godt arbeidsmiljø.

  • Resultatorientert og proaktiv.

  • Lagspiller med evne til å jobbe i et multidisiplin miljø.

  • Dedikert, ansvarlig og motivert.

Generell informasjon

Vennligst legg ved kopier av CV, vitnemål, attester, sertifikater og karakterutskrifter på engelsk eller et skandinavisk språk. Via denne linken kan du finne viktig informasjon angående hva som skal inkluderes i CV-en din, som også vil gjøre søknadsprosessen enklere og raskere. Søknader uten relevante vedlegg vil dessverre ikke bli evaluert. Dersom du i ferd med å fullføre en utdanning og ikke har et vitnemål, kan du laste opp en karakterutskrift som viser hvilke fag du har fullført så langt.

Vi forventer at kandidater oppgir alle relevante opplysninger om seg selv under rekrutteringsprosessen.
Alle kandidater vil bli spurt om informasjon angående tilknytning til høyrisikoland da dette er nødvendig for en videre sikkerhetsvurdering. Videre vil bakgrunnssjekk bli gjennomført for alle finalekandidater, og alle midlertidige og faste ansatte kan bli sjekket opp mot sanksjonslister for å sikre etterlevelse av sanksjonslovgivingen.

To apply for this job please visit careers.peopleclick.eu.com.