Laboratorieingeniør

 • Full Time
 • Norway

Equinor

<!–

PERSONLIGE EGENSKAPER

–>

Vi er 23,000 engasjerte kolleger i mer enn 30 land som hver eneste dag leverer olje, gass, vind- og solenergi til mer enn 170 millioner mennesker på verdensbasis. Akkurat nå står vi overfor en stor og utfordrende oppgave: Å forsyne verden med nødvendig energi og samtidig redusere utslipp.

Vi tar utfordringen, gjør du?

Stillingen

I Markedsføring, midtstrøm og prosessering vil du få muligheten til å:

 • Planlegge og installere nye instrumenter og tilhørende analyse metoder.

 • Vedlikeholde og kontrollere ytelse til instrument.

 • Utføre analyser/kvalitetskontroll.

 • Inneha rollen som kvalitetskoordinator dersom aktuelt.

 • Delta i opplæring av nyansatte/lærlinger på laboratoriet.

 • Utvikle deg innenfor fagområdet og delta aktivt i forbedringsarbeid.

 • Delta i vaktordning.

Sture&Kollsnes laboratoriet leverer lab-tjenester med høy kvalitet og effektivitet. Teamet består av ingeniører og laboranter med forskjellig bakgrunn. Laboratoriet har også lærling. Laboratoriene på landanleggene samhandler i nettverk og faggrupper. Her kan man dele og videreutvikle sin kompetanse på tvers av lokasjoner.

Om deg

Noen egenskaper er viktige i enhver stilling i Equinor. Du kjenner deg igjen i verdiene som styrer våre valg og måten vi jobber på – åpen, samarbeid, modig og omtenksom. I tillegg setter du sikkerheten først og bidrar til vårt mål om null skader. For denne stillingen ser vi også etter følgende:

 • Bachelor eller Master innen kjemi eller tilsvarende.

 • Erfaring innenfor laboratoriearbeid, og/eller instrumentell analyse.

 • Kjennskap til arbeid med akkreditering, GLP og valideringsarbeid er en fordel.

 • Erfaring i bruk av rapporteringsverktøyet LIMS er ønskelig.

 • Høy grad av ansvarsbevissthet og evne til å ta selvstendige beslutninger.

 • Erfaring fra veiledning av lærlinger vil være en fordel.

 • Gode IT-kunnskaper og åpen for nye digitale løsninger. OpenLabs eller annen programvareimplementering vil være en fordel.

 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.

 • Serifikat kl B.

Generell informasjon

Vennligst legg ved kopier av CV, vitnemål, attester, sertifikater og karakterutskrifter på engelsk eller et skandinavisk språk. Via denne linken kan du finne viktig informasjon angående hva som skal inkluderes i CV-en din, som også vil gjøre søknadsprosessen enklere og raskere. Søknader uten relevante vedlegg vil dessverre ikke bli evaluert. Dersom du i ferd med å fullføre en utdanning og ikke har et vitnemål, kan du laste opp en karakterutskrift som viser hvilke fag du har fullført så langt.

Vi forventer at kandidater oppgir alle relevante opplysninger om seg selv under rekrutteringsprosessen.
Alle kandidater vil bli spurt om informasjon angående tilknytning til høyrisikoland da dette er nødvendig for en videre sikkerhetsvurdering. Videre vil bakgrunnssjekk bli gjennomført for alle finalekandidater, og alle midlertidige og faste ansatte kan bli sjekket opp mot sanksjonslister for å sikre etterlevelse av sanksjonslovgivingen.

To apply for this job please visit careers.peopleclick.eu.com.