Prosessteknikere

 • Full Time
 • Norway

Conoco Phillips

Welcome to ConocoPhillips, where innovation and excellence create a platform for opportunity and growth. Come realize your full potential here.

Who We Are

We are one of the world’s largest independent exploration and production companies, based on proved reserves and production of liquids and natural gas. With operations and activities in 13 countries, we explore for, develop, and produce crude oil and natural gas globally. We are challenged with an important job to safely find and deliver energy to the world. Our employees are critical to our success, and with them we power civilization.

We’re grounded by our SPIRIT Values – safety, people, integrity, responsibility, innovation, and teamwork. These values position us to deliver strong performance in a dynamic business – but not at all costs. We believe it’s not just what we do – it’s how we do it – that sets us apart.

We strive to make a significant difference in the communities where we live and operate. We create an inclusive environment that values all voices and opinions. Together, the different backgrounds, experiences, ideas, and perspectives of our employees drive our success.

Job Summary

ConocoPhillips i Norge søker erfarne prosessteknikere til Greater Ekofisk-feltet.

ConocoPhillips er operatør for Ekofisk- og Eldfisk-feltene. De utlyste stillingene vil bli på Ekofisk eller Eldfisk, og fordeles etter behov på de enkelte feltene.

Prosessteknikers oppgave vil være å overvåke og operere prosesstekniske anlegg i felt.

Job Description

Stillingens hensikt er å styre og overvåke produksjons/injeksjonsbrønner, produksjonsutstyr, injeksjonsutstyr og tilhørende hjelpeutstyr på en sikker og kostnadseffektiv måte.

Ansvarsområder

 • Styre og overvåke prosessanleggene og hjelpesystemer på installasjonen(e)
 • Tilrettelegge for og assistere kontraktører og eget personell slik at vedlikeholdsoppgaver på installasjonen(e) utføres på en sikker og effektiv måte
 • Følge opp arbeidstillatelsene innenfor sitt område
 • Ha oversikt over alle åpne avvik, kritiske feil og kompenserende tiltak på installasjonen(e) som dekkes av aktuelt kontrollrom
 • Utarbeide operasjonelle prosedyrer
 • Føre loggbok og oppdatere driftsrelaterte rapporter
 • Utføre tester og ta prøver i prosessen
 • Betjene kontrollrom og lokale utstyrsrom
 • Bidra til effektiv og god erfaringsoverføring mellom skiftene
 • Kan forvente å bli tillagt beredskapsoppgaver

Arbeidsplan


14-28 offshore rotasjon
 

Krav til kvalifikasjoner

 • Fagbrev som prosesstekniker
 • Min. 5 års relevant offshore erfaring
 • Erfaring fra prosessanlegg på land kan kompensere for manglende offshoreerfaring
 • Erfaring fra brønnhodeaktiviteter kan være en fordel
 • Må kunne påta seg beredskapsrolle som røykdykker, livbåtfører eller andre beredskapsoppgaver basert på bedriftens behov
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper er en forutsetning for ansettelse

Personlige egenskaper / lederkompetanse

 • Sikkerhetsfokusert. Har fokus på og tar seg tid til å utføre arbeidet på en sikker måte som ivaretar medarbeidere og miljø
 • Ansvarlig/selvstendig. Tar eierskap til handlinger og overholder forpliktelser
 • Gode samarbeidsevner. Søker aktivt et mangfold av personer på tvers av organisasjonen for å oppnå felles mål
 • Åpen og ærlig

Andre krav
Helse forenelig med krav til offshore helseattest og grunnleggende offshore sikkerhetskurs. Se Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs, samt grunnleggende sikkerhetskurs for offshore.

Stillingen kan inneha beredskapsfunksjon og man må være forberedt til å påta seg beredskapsrolle basert på bedriftens behov.

Videre er stillingen definert som sikkerhetskritisk og omfattet av tilfeldig rusmiddeltesting.

Nødvendige tillatelser til å bo og arbeide i Norge på permanent basis uten restriksjoner.

Annet
ConocoPhillips tilbyr konkurransedyktige ansettelsesvilkår og gode velferdsordninger.

Spørsmål vedrørende stillingen eller rekrutteringsprosessen kan rettes til COPNORecruiting@conocophillips.com.

 

Du må fullføre hele søknadsprosessen innen søknadsfristen som er 31. mars 2024.

 

Bakgrunnssjekk vil bli utført, etter samtykke fra relevante kandidater.

 

Vennligst last opp all relevant dokumentasjon i kolonnen for Resume/CV som CV, søknadsbrev og formell dokumentasjon fra din høyeste utdanning.

 

Apply Before: April 1, 2024

Sponsorship:

ConocoPhillips’ sponsorship for employment authorization in the country where this job is located is NOT available for this position.

EEO:

ConocoPhillips is an equal opportunity employer.

To apply for this job please visit careers.conocophillips.com.

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.