Straler/spuiter offshore

OnStream

Onstream Project Services is one of the largest Dutch offshore contractors with more than 25 years of safe and efficient North Sea operations.

The company provides:
•Asset integrity maintenance services
•Equipment rental services
•Manpower solutions

>

Job description

Schilder- en straalwerkzaamheden aan diverse platformonderdelen aan de hand van opgestelde werkschema’s of in opdracht van de leidinggevende(n). Naleven van geldende wet- en regelgeving inzake veiligheid, Arbo-, Milieu en Mijnwet en de procedures en regelingen in het operations manual. Werkzaamheden gebeuren in een rotatieschema van 2 weken op, 2 weken af.
 

Requirements

U heeft de nodige ervaring als constructieschilder en ervaring met stralen/spuiten en airless spray. U bent in het bezit van:

* NOGEPA 0.5A/B
* CA-EBS 0.5C
* VCA
* Medische offshore keuring
* Kennis van Engelse taal

U dient zich te houden aan de voorgeschreven regelgeving/procedures/aanwijzingen van leidinggevende(n) en deze strikt na te leven omdatu u in een omgeving werkt met chemische vloeistoffen en gassen.

To apply for this job please visit www.onstreamgroup.com.

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.