Personalkoordinator – Baroid Separation Solutions

Halliburton

Vi søker deg som kan kjenne seg igjen i Halliburton sine verdier; sikkerhet, tillit, respekt, integritet og samarbeid, og som har et stort engasjement for menneskelige ressurser.

Å være personalkoordinator er spennende, variert, utfordrende og lærerikt. Som en essensiell del av vårt operasjonelle team vil du være lokalisert i operasjonen, blandt våre prosjektledere, personellkoordinatorer og annet onshore personell.

 

Arbeidsoppgaver:
Mobilisering og demobilisering av offshore personell.
Booking av helikopterseter.
Tett samarbeid med personellkoordinator, prosjektledere og Business Segment Manager angående personellbehov.
Være bindeleddet mellom offshore- og onshoreorganisasjon.
Utarbeide rotasjonsplaner.
Registrering og oppdatering av aktuelle interne systemer.
Kontrollering av innkommende timelister og overtidsrapporter.
Oppfølging ifm reisebestilling.
Fokus på utnyttelse av personell.
Ansvarlig for disponering av årsverket og sikre maksimal utnyttelse av tilgjengelige offshore dager.
Ha kontroll på de ansattes kompetanser, kurs og sertifikater.
Booking og registrering av kurs.

Personlige egenskaper:
Initiativrik med høy ansvarsfølelse.
Liker å bli utfordret.
Proaktiv.
Gode kommunikasjonsevner.
Omstillingsdyktig.
Evne til å håndtere mange prosesser samtidig, og behandle endringer fortløpende.
Serviceinnstilt og løsningsorientert.

Kvalifikasjoner:
Gode datakunnskaper, gjerne kjennskap til SAP, Dawinci og Kabal.
God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne, både norsk og engelsk.
Fordel med kjennskap til Oljeserviceavtalen (OSA).
Fordel med tidligerere erfaring fra personellkoordinering eller lignende stilling.

Vi tilbyr:
Gode karriere- og utviklingsmuligheter
Dyktige kollegaer og vi verdsetter inkludering, likeverd og mangfold
Helse- og behandlingsforsikring
Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger
Gunstig aksjespareordning
Egen sosialklubb og flere arrangementer gjennom året
Gratis parkering samt egen bussordning

Arbeidssted:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

Product Service Line:
Baroid
100% stilling

Kontaktpersoner:
Hiring Manager: Martin Toft (Martin.Toft@halliburton.com)
Rekrutterer: Elisabeth Nordmark (+47) 51 83 74 69

Søknadsfrist:
5. mai 2024

 

 

English version:

 

We are looking for a person who identifies with Halliburton’s values; Safety, Trust, Collaboration, Integrity and Respect.

To be Personnel Coordinator is exciting, varied, challenging and educational.

As an essential member of our team, you will be located in the operation, amongst our personnel coordinators, project coordinators and other personnel onshore.

Job description:
Mobilization and demobilization of our offshore personnel.

Booking of helicopter, flight, hotel, and courses for employees.
Manage and carry out crew changes in cooperation with customer.

Collaborate closely with personnel coordinator, project coordinators and Business Segment Manager on personnel requirements.

Be the main contact between company and offshore personnel.
Have control of / check employee skills, courses and certificates.
Registration, update and maintenance of personal data.
Checking timesheets for offshore personnel each month.
Responsible for the reasonable disposal of the annual work and ensuring maximum utilization of available offshore days.
Ensure good and healthy communication between company and offshore employees, including information to and from offshore employees.

Personal qualities:
The position requires that you champion the Company`s HSE procedures. The candidates we are looking for must be solution-oriented, dare to make unpopular decisions and have good organizational skills. Additionally, the candidate must have good collaboration skills, work independently and be able to perform under high pressure. Additional qualifications should include:

 

  • Good written and oral communication skills, both in Norwegian and English
  • Good knowledge of union agreements (OSA)
  • Good data knowledge, including SAP
  • Ability to handle many parallel processes and activities
  • Service minded and solutions oriented

 

We offer:

Great career and development opportunities
Highly skilled colleagues in a diverse environment
Company health insurance
Competitive pension- and insurance scheme
Beneficial employee stock-purchase plan
Social club with several arrangements throughout the year
Free parking and company bus arrangements

Location:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

Product Service Line:
Baroid
100% position

Contact Persons:
Hiring Manager: Martin Toft (Martin.Toft@halliburton.com)
Recruiter: Elisabeth Nordmark (+47) 51 83 74 69

Deadline:
5th May 2024

To apply for this job please visit jobs.halliburton.com.

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.