Tekniker Elektro – Termografi

 • Full Time
 • Norway

Equinor

<!–

PERSONLIGE EGENSKAPER

–>

Vi er 23 000 engasjerte kolleger i mer enn 30 land som hver eneste dag leverer olje, gass, vind- og solenergi til mer enn 170 millioner mennesker på verdensbasis. Akkurat nå står vi overfor en stor og utfordrende oppgave: Å forsyne verden med nødvendig energi og samtidig redusere utslipp.

Vi tar utfordringen, gjør du?

Stillingen

I Utforsking og Produksjon Norge vil du få muligheten til å:

 • Utføre termografi av elektriske komponenter, varme flater og gasslekkasjer på utstyr for våre installasjoner ihht. FV program og utarbeide rapporter med anbefalinger.

 • Assistere ved oppstart av nye anlegg og ved ad-hoc KV oppdrag.

 • Kontaktpunkt for definerte anlegg on-/offshore for driftsorganisasjonen.

 • Jobbe med kontinuerlig forbedringer gjennom erfaringsutveksling, teknologiutvikling og optimalisering av FV program samt vedlikehold og utvikling av våre verktøy.

 • Bidra til å nå mål om energieffektive løsninger og reduksjon av miljøskadelige utslipp.

 • Følge opp og bygge et tett og godt forhold til våre underleverandører som leverer termografi tjenester til oss.

 • Stillingen er landbasert, men med hovedaktivitet/oppdrag offshore.

Om deg

Noen egenskaper er viktige i enhver stilling i Equinor. Du kjenner deg igjen i verdiene som styrer våre valg og måten vi jobber på – åpen, samarbeid, modig og omtenksom. I tillegg setter du sikkerheten først og bidrar til vårt mål om null skader. For denne stillingen ser vi også etter følgende:

 • Fagbrev innen elektro, foretrukket fagbrev i høyspenning.

 • Erfaring med termografi er ønskelig, men ikke et krav da nødvendig opplæring vil bli gitt.

 • Erfaring fra offshoreanlegg er en fordel, men annen relevant teknisk erfaring vil kunne kompenser for dette da opplæring vil bli gitt.

 • Erfaring fra bruk av SAP vedlikeholdsverktøy er fordel, men ikke krav da også nødvendig opplæring vil bli gitt her.

 • Generell forståelse og interesse for å sette seg inn i og bruke nødvendige IT systemer som kreves for å utføre en jobbe med høy kvalitet.

 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.

 • Høyt HMS fokus for å jobbe trykt og sikkert, forstå og handtere risikoer i jobben.

 • Like å jobbe på tvers av alle installasjoner og anlegg samt samarbeid med ulike disipliner.

Generell informasjon

Vennligst legg ved kopier av CV, vitnemål, attester, sertifikater og karakterutskrifter på engelsk eller et skandinavisk språk. Via denne linken kan du finne viktig informasjon angående hva som skal inkluderes i CV-en din, som også vil gjøre søknadsprosessen enklere og raskere. Søknader uten relevante vedlegg vil dessverre ikke bli evaluert. Dersom du i ferd med å fullføre en utdanning og ikke har et vitnemål, kan du laste opp en karakterutskrift som viser hvilke fag du har fullført så langt.

Vi forventer at kandidater oppgir alle relevante opplysninger om seg selv under rekrutteringsprosessen.
Alle kandidater vil bli spurt om informasjon angående tilknytning til høyrisikoland da dette er nødvendig for en videre sikkerhetsvurdering. Videre vil bakgrunnssjekk bli gjennomført for alle finalekandidater, og alle midlertidige og faste ansatte kan bli sjekket opp mot sanksjonslister for å sikre etterlevelse av sanksjonslovgivingen.

To apply for this job please visit careers.peopleclick.eu.com.