Vedlikeholdstekniker – Completion Tools

Halliburton

Vi ser etter deg som ønsker å være innovativ, målrettet, engasjert og bidrar til vekst. Hos oss vil du oppleve utfordringer, fordeler og muligheter til å jobbe for en av verdens største leverandører av produkter og tjenester til den globale energibransjen.

I Halliburton Completion Tools er det nå behov for flere vedlikeholdsteknikere til verkstedene i avdelingene MLT, Sand Control, Completion, Intelligent Completion, Linerhanger, Cleanwell and Spesial Tools. Vedlikeholdsteknikeren har en variert, utfordrende og lærerik arbeidshverdag.

 

Halliburton Completions Tools har vi til enhver tid et titalls lærlinger innen Industrimontør og Brønnservice. Avdelingen har tett samarbeid med OFIR og OOF og har egen Koordinator for lærlingene som følger disse opp gjennom læretiden.

 

Våre verdier er fundamentet for alt vi gjør. Vi søker etter deg som kjenner seg igjen i våre verdier: sikkerhet, tillit, samarbeid, integritet og respekt.

Arbeidsoppgaver
Demontere, rengjøre, inspeksjon, bygging og vedlikehold av kompletteringsutstyr for offshoreoperasjoner.
Pakking av utstyr i lastebærer etter Norsok NOG116.
Trykktesting av kompletteringsutstyr.
Skru opp og brekke ned assembleys ved bruk av torquemaskin.
Ferdigstilling av utstyr/assemblys.

Stillingene kan omfatte skiftarbeid.
Delta i vaktordning.

Kvalifikasjoner
Fagbrev innen fagene Industrimontør, Brønnservice eller relevante mekaniske fag.
God mekanisk forståelse og innsikt.
Erfaring med trykktesting.
Kunne håndtere både engelsk og norsk som arbeidsspråk muntlig og skriftlig.
Minimum 2 år relevant verkstedserfaring.
Traverskran (G4) og gaffeltruck (T4) og pakke/stroppekurs NOG116.

Kjennskap til eCompletion Software.

Personlige egenskaper

Kandidaten må ha god struktur og kunne håndtere en kompleks og hektisk hverdag.
Stillingen krever at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer.

Evne til å jobbe selvstendig og i team.
Vi ønsker kandidater med stort fokus på å jobbe sammen mot våre felles mål.
Kandidaten bør ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

 

Vi tilbyr

Gode karriere- og utviklingsmuligheter

Dyktige kollegaer og vi verdsetter inkludering, likeverd og mangfold

Helse- og behandlingsforsikring

Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger

Gunstig aksjespareordning

Egen sosialklubb og flere arrangementer gjennom året

Gratis parkering samt egen bussordning

 

Vi tilbyr

Gode karriere- og utviklingsmuligheter

Dyktige kollegaer og vi verdsetter inkludering, likeverd og mangfold

Helse- og behandlingsforsikring

Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger

Gunstig aksjespareordning

Egen sosialklubb og flere arrangementer gjennom året

Gratis parkering samt egen bussordning

Arbeidssted
Eldfiskveien 1, 4056 Tananger, Norway

 

Avdeling
Completion Tools
100% stilling

 

Kontaktinformasjon

Ansvarlig for stillingen: Svenn-Øyvind Hetland (+47) 909 72 542

Rekrutterer: Synnøve Gysland Sunde (+47) 51 83 72 30

 

Søknadsfrist
20. mai 2024

 

 

English version:

 

 

Maintenance Technician – Completion Tools

 

We are looking for you — a person who want to innovate, achieve, grow and lead. Experience the challenges, rewards, and opportunity of working for one of the world’s largest providers of products and services to the global energy industry.

 

Halliburton Completion Tools are now seeking Maintenance Technicians for MLT, Sand Control, Completion, Intelligent Completion, Linerhanger, Cleanwell and SpecialTool workshops. A Maintenance Technician position is exciting, varied, challenging and educational.

 

Our values are the foundation for everything we do. If you can identify with our values: Safety, Trust, Collaboration, Integrity and Respect you can be the one we are looking for.

Job description

Dismantling, cleaning, inspection, building and testing of offshore equipment.

Pressure testing.

Prepare tool assemblies.

Trained in use of Torque machine.

Preparations and completion of required documentation.

Shift work.

Take part in duty scheme.

 

Qualifications

Trade Certificate within Industrial mechanics or Well service.

Good mechanical understanding and insight.

Experience with pressure testing.

Minimum 2 years related workshop experience.
Able to handle both English and Norwegian as working language.

Gantry crane (G4), forklift(T4) and securing/packing of loads NOG116 certified.

Familiar with eCompletion Software.

Personal qualities

The position requires that you follow the Company’s HSE procedures.

The candidate must have good organizational skills and able to handle a complex and hectic working environment.
Be able to work independently and manage your own workday to complete given tasks.
We are looking for candidate with a strong focus on working together towards our common goals.
Candidate should have good communication and teamwork skills.

 

We offer

Great career and development opportunities

Highly skilled colleagues in a diverse environment

Company health insurance

Competitive pension- and insurance scheme

Beneficial employee stock-purchase plan

Social club with several arrangements throughout the year

Free parking and company bus arrangements

 

Location
Eldfiskveien 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line
Completion Tools

100% position

 

Contact Persons

Hiring Manager: Svenn-Øyvind Hetland (+47) 90 97 25 42

Recruiter: Synnøve Gysland Sunde (+47) 51 83 72 30

 

Deadline

20th May 2024

 

To apply for this job please visit jobs.halliburton.com.

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.